MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Eenheid

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.079.265

Bestuur (incl lasten APPA)

1.073.406

Griffie

965.473

10,99

87.832

Organisatie-eenheden

Directieraad

487.468

3,00

162.489

Strategie en Regie

1.924.787

17,42

110.514

Publiek, Ondernemen en Wijken

6.244.519

86,48

72.209

Ruimtelijke Leefomgeving

9.697.733

111,24

87.178

Jeugd, Zorg en Welzijn

9.669.308

134,60

71.837

Activering en Inkomen

12.955.341

188,17

68.850

Beheer en Onderhoud

10.385.199

178,78

58.089

Projecten, Vastgoed en Grond

7.111.842

81,68

87.075

Veiligheid en Recht

5.667.934

75,37

75.199

Organisatie

8.973.680

119,53

75.075

Financien en Control

6.562.478

80,12

81.905

Informatie

8.589.735

107,01

80.273

Totaal huidig personeel

91.388.167

1.194,38

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

205.000

Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern)

668.100

Totaal voormalig personeel

873.100

Totaal personele lasten

92.261.267

1.194,38