MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Apeldoorn Inclusief

Een van de vragen die ons het meest bezighoudt is de vraag hoe de samenleving als geheel behouden blijft. Hoe zorgen we ervoor dat al onze inwoners mee kunnen blijven doen, zich betrokken voelen met wat er gebeurt in hun omgeving. Hoe voorkomen we dat er door nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen nieuwe scheidslijnen ontstaan in de samenleving? Onze ambitie is om de komende jaren de samenleving als geheel te versterken en inclusiever te maken.

Doelstellingen:

  • In 2020 komen we met een visie op inclusie. Die visie moet leiden tot een programma ‘Apeldoorn Inclusief’.
  • Het bieden van een sociaal en fysiek gezond leefklimaat waarin inwoners in staat zijn om gezonde keuzes te maken en hen daarbij ondersteunen en aanmoedigen.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
Inclusie komt terug in de programma’s 5, 6 en 7.