MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Burgerparticipatie en revitalisering

Als het gaat om de leefomgeving willen we inwoners de ruimte geven om mee te denken en mee te praten. Op een zo laag mogelijk niveau en met zo min mogelijk drempels. We gaan meer in gesprek met mensen in straten en buurten om ideeën van inwoners te leren kennen en hen te betrekken bij de te maken keuzes. We streven ernaar dat de betrokken inwoners ons waarderen voor deze manier van samenwerken. Dat gaan we zeker doen bij de aanpak van de verouderde stadswijken.

Doelstellingen:

  • Onze inwoners beoordelen onze dienstverlening hoger tijdens en na deze collegeperiode.
  • We gaan meer inzetten op participatieve omni-channel communicatie zodat de communicatie tussen bestuur en inwoner wordt vergroot en past bij deze tijd.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
Burgerparticipatie en revitalisering komt terug in programma 1 en in programma 3.