MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financieel herstel

De afgelopen jaren is een stevige stap gezet naar een financieel gezonde begroting. Daardoor liggen we op koers, maar we zijn er nog niet.

Doelstellingen:

  • Uiterlijk 2026 voldoet de solvabiliteit en de (netto)schuldquote aan de door ons gestelde eisen en hebben dan allemaal een kwalificatie ‘goed’.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
De totale besluitvorming over deze MPB levert een bijdrage aan de doelstellingen van het financieel herstel. In programma 1 wordt hier nog nadere toelichting op gegeven.