MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Ondernemende Stad

Apeldoorn heeft een breed economisch profiel. De maakindustrie, zorg, informatietechnologie, toerisme en de logistieke sectoren vormen de as van het brede veelzijdige midden en kleinbedrijf in Apeldoorn.

Apeldoorn heeft een enorme economische potentie door de ligging op de as West – Oost en Zuid en Noord Nederland. Ook het profiel van Apeldoorn als innovatieve Cleantech stad, zorgt er voor dat veel bedrijven zich in Apeldoorn willen vestigen. Zij zijn welkom, nu en in de toekomst. Onze ambitie is om nu door te pakken en Apeldoorn dé ondernemersstad van de toekomst te maken door het verbeteren van de bereikbaarheid, het vergroten van het arbeidspotentieel en kennisinstellingen te ontwikkelen. Hoe gaan we dat doen?

Doelstellingen:

  • Groei van het aantal bedrijven in onze gemeente. In 2030 zijn er 100.001 banen beschikbaar in Apeldoorn.
  • In 2019 laden we het economisch profiel van Apeldoorn met de inzichten en kennis van nu, en maken een visie op de verbindende sectoren, de arbeidsmarkt en het Cleantech profiel van onze regio.
  • Voor 2022 nemen we een onomkeerbaar besluit om hoger en wetenschappelijk onderwijs te gaan realiseren in Apeldoorn.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
De inspanningen op het gebied van ondernemende stad staat in programma 9, maar is er ook een relatie met programma 6. Hoger Onderwijs is terug te vinden in programma 5.