MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Duurzaam Apeldoorn

Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is de basis van ons duurzaamheidsbeleid zoals opgeschreven in het bestuursakkoord. We houden als college vast aan het door de gemeenteraad gekozen pad van ‘versnelling plus’ om de energietransitie te versnellen ten opzichte van de nationale trend. Dat betekent een energieneutraliteit van 28% in 2030. Daarbij streven we naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.

Duurzaamheid wordt verder vaak gezien als een combinatie van energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De laatste twee onderwerpen staan al heel stevig op de Apeldoornse agenda. We willen koploper zijn op het gebied van circulariteit en streven naar 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030. Daarom zetten we ook de komende jaren stevig in op een schoon en afvalvrij Apeldoorn.

Doelstellingen:

  • We houden vast aan scenario ‘versnelling plus’ wat leidt tot een energieneutraliteit van 28% in 2030. Daarbij streven we naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.
  • We willen koploper zijn op het gebied van circulariteit en streven naar 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030.
  • In 2050 is Apeldoorn klimaatbestendig.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
Duurzaamheid wordt voornamelijk uitgewerkt in de programma’s 3 en 4, maar komt ook terug in bijvoorbeeld programma 9.