MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Inleiding

De vier strategische doelen en drie topthema’s van dit college vormen het geraamte van de activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd. Het biedt richting in het brede pallet aan verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie.

Deze MPB is net als eerdere jaren opgebouwd middels begrotingsprogramma’s. Deze zijn nog gelijk aan eerdere jaren, waardoor de relatie met de strategische doelen en topthema’s niet altijd even helder is. Verschillende programma’s leveren immers een bijdrage aan verschillende doelen en thema’s, en in eerdere jaren waren de benoemde prestaties niet altijd duidelijk gelinkt aan de strategische doelen. Voor dit jaar lossen we dat op door dit hoofdstuk te starten met een toelichting op de vier strategische doelen en drie topthema’s. In dit hoofdstuk lichten we de doelstellingen van de strategische doelen en topthema’s kort toe en laten we zien in welke programma’s deze doelstellingen terugkeren. Voor volgende jaren gaan we bezien of er in de structuur van de MPB ruimte is om verdere aanpassingen te doen om de leesbaarheid te versterken in lijn met de notitie Versterking van de beleidscyclus.