MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Toeristisch Toplandschap

De Veluwe is met recht een toeristisch toplandschap. We zijn hier tegelijkertijd trots en zuinig op. Natuurlijk willen we dat iedereen daarvan kan genieten en is iedereen welkom maar er moet een gezonde verhouding blijven tussen mens en natuur. We willen de kwaliteit van ons landschap versterken door:
We werken met betrokken partijen in de Veluwe Alliantie samen aan verder kwalitatieve groei van het toerisme in onze regio.

Doelstellingen:

  • De Veluwe is nummer één als sterkst toeristisch gebied van Nederland met de beste natuur.
  • Over vier jaar is de biodiversiteit toegenomen; we houden een balans tussen toerisme en ecologie.

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
De inspanningen gericht op het toeristisch toplandschap zijn te vinden in programma 8 en 9.