MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 25.074

4,6 %

Baten

€ 21.580

3,6 %