MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Welkom in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2019-2022 van de gemeente Apeldoorn. In deze begroting ‘Nu en later, vernieuwing en continuïteit’ treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan. De gemeenteraad behandelt de MPB op 1 november en 8 november 2018. U bent daarbij van harte welkom. Wij verwachten dat deze digitale begroting u een goed beeld geeft van wat het college en de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vinden voor onze stad en dorpen.
Klik hier voor het persbericht van de gemeente over de MPB.

Namens het college van b. en w. van Apeldoorn,
Detlev Cziesso
Wethouder van Financiën.