MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Comfortabele Gezinsstad

Apeldoorn is een Comfortabele gezinsstad en dat willen we blijven. Een gemeente waarin het voor iedereen, jong en oud, fijn wonen, werken en recreëren is. Met het programma werken we aan een vitaal en aantrekkelijke gemeente. Het college wil het programma, waarmee in de vorige collegeperiode een begin is gemaakt, verder uitwerken langs drie programmalijnen.

  1. Buitenruimte voor iedereen, dat zich richt op beter gebruik van de Apeldoornse buitenruimte door meer bewegen en ontmoeten;
  2. Gezond en veilig opgroeien, dat zich richt op goede voorzieningen voor ouderen en kinderen en waarbij we op het gebied van sport en cultuur werken aan het beste aanbod;
  3. Generaties verbinden, waarbij het bevorderen van de sociale cohesie tussen verschillende generaties en mensen van verschillende achtergrond centraal staat.

Voor het uitwerken van deze drie programmalijnen zijn de volgende hoofddoelstellingen:

  • Buitenruimte voor iedereen: In 2022 participeren mensen meer in de Apeldoornse buitenruimte (b.v. door beweging, spelen, activiteiten en ontmoeting) .
  • Gezond en veilig opgroeien: In 2022 geven ouders en kinderen Apeldoorn een 8 als het gaat om veilig en gezond opgroeien.
  • Generaties verbinden: De sociale samenhang (cohesie) tussen mensen uit verschillende generaties en culturen in Apeldoorn is in 2022 sterker dan nu. En het aantal georganiseerde activiteiten om generaties met elkaar in contact te brengen ligt in Apeldoorn in 2022 op 10 per stadsdeel.  

Waar vindt u deze doelstellingen terug?
De maatregelen die daarbij horen komen terug in de verschillende programma’s van de MPB. Buitenruimte is vooral terug te vinden in programma 3, gezond en veilig opgroeien in programma’s 5 en 7 en generaties verbinden in 6, 7, 8 en 9.