MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Doorrekening Algemene reserve

Algemene reserve

Stand per 01-01-2018

19.424.134

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-500.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2018

310.000

Rekeningresultaat 2017

19.853.000

Bestemming resultaat 2017

-2.172.000

Bijdrage uit de reserve bouwleges

2.500.000

Accres: onderhoud 2018

-500.000

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

4.303.600

Huis van de stad

-375.000

Bijdrage uit energietransitie

100.000

Stand per 01-01-2019

42.943.734

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Huis van de stad

-1.044.000

bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs

-2.000.000

bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve

-1.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

50.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

Stand per 01-01-2020

37.249.734

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

48.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

Stand per 01-01-2021

36.079.734

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie

285.968

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

419.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

Stand per 01-01-2022

43.924.337

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

979.000

Stand per 31-12-2022

51.758.972

Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie

Stand per 01-01-2018

-17.442.287

Rente 2018 1,5%

-261.649

Storting annuiteit grondbedrijf 2018

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.801.301

Rente 2019 1,4%

-151.232

Storting annuiteit grondbedrijf 2019

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.196.898

Rente 2020 1,4%

-72.770

Storting annuiteit grondbedrijf 2020

5.555.635

Stand per 01-01-2021

285.967

Rente 2021 1,4%

0

Storting annuiteit grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-285.967

Stand per 01-01-2022

0

Rente 2022 1,4%

Storting annuiteit grondbedrijf

Stand per 31-12-2022

0