MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Milieu

Budgetten

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2019Baten 2019Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021Saldo 2022
7.3 Afval€ 17.536€ 20.871€ 3.336€ 3.466€ 3.590€ 3.701
7.4 Milieubeheer€ 6.979€ 450€ -6.529€ -7.065€ -7.169€ -7.289
0.10 Mutaties reserves€ 559€ 259€ -300€ -400€ -200€ 0
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 661€ 0€ -661€ -667€ -673€ -673
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ 428€ 688€ 260€ 277€ 285€ 293
07300003 Verwerking grofvuil€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -152
07300004 Inzameling restafval€ 1.374€ 0€ -1.374€ -1.414€ -1.451€ -1.500
07300005 Verwerking restafval€ 1.569€ 0€ -1.569€ -1.613€ -1.656€ -1.712
07300006 Inzameling gft-afval€ 1.188€ 0€ -1.188€ -1.222€ -1.254€ -1.297
07300007 Verwerking gft-afval€ 963€ 0€ -963€ -988€ -1.011€ -1.033
07300008 Inzameling gft-afval hoogbouw€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300009 Kunststoffen€ 570€ 0€ -570€ -586€ -602€ -622
07300010 Sorteerapparaten kunststof€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300011 Inzameling klein chemisch afval€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -22
07300012 Verwerking klein chemisch afval€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
07300013 Inzameling overig afval€ 362€ 0€ -362€ -373€ -382€ -396
07300014 Verwerking overig afval€ 593€ 0€ -593€ -610€ -626€ -647
07300015 Inzameling papier€ 723€ 0€ -723€ -741€ -759€ -775
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300017 Inzameling glas€ 116€ 0€ -116€ -120€ -123€ -127
07300018 Registratie ledigingen containers€ 345€ 0€ -345€ -355€ -364€ -377
07300019 Ondergrondse containers€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 1.719€ 0€ -1.719€ -1.765€ -1.808€ -1.865
07300021 Algemene kosten Circulus€ 2.170€ 0€ -2.170€ -2.232€ -2.290€ -2.368
07300022 Subsidie rommelmarkten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
07300023 Overige kosten huishoudelijk afval€ 491€ 15€ -476€ -447€ -108€ -40
07300024 Regie afval€ 142€ 0€ -142€ -144€ -146€ -148
07300025 Minicontainers€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300026 Retourpunten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300027 Bijdrage afvalfonds€ 0€ 1.945€ 1.945€ 1.987€ 2.029€ 2.062
07300028 Overige opbrengsten€ 0€ 252€ 252€ 258€ 264€ 270
07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing€ 0€ 16.842€ 16.842€ 17.479€ 18.367€ 18.478
07300030 Opbrengst papier€ 0€ 806€ 806€ 824€ 841€ 855
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL€ 252€ 0€ -252€ -260€ -268€ -277
07300032 Inzameling grofvuil€ 167€ 0€ -167€ -172€ -176€ -182
07300033 Beheer inzamelmiddelen€ 2.358€ 0€ -2.358€ -2.426€ -2.489€ -2.574
07300034 Circulaire economie€ 201€ 0€ -201€ -328€ -229€ -233
07300035 Recyclingskosten verpakkingen€ 971€ 0€ -971€ -995€ -1.019€ -1.048
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ 0€ 322€ 322€ 274€ -581€ -172
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL€ 542€ 0€ -542€ -560€ -578€ -598
07400002 Kosten OVIJ€ 4.124€ 170€ -3.953€ -4.014€ -4.077€ -4.141
07400003 UB milieubeheer€ 61€ 1€ -60€ -61€ -62€ -63
07400004 UB duurzaamheid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400005 Energietransitie€ 1.974€ 0€ -1.974€ -2.413€ -2.435€ -2.470
07400006 Bodemmodule€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg€ 19€ 19€ 0€ -17€ -17€ -17
07400012 Energieneutrale dorpen en kernen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa€ 59€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0
00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990055 Rop p4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
00990066 Reserve BROA prg4€ 59€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0
00990072 Algemene reserve programma 4€ 300€ 0€ -300€ -400€ -200€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 661€ 0€ -661€ -667€ -673€ -673
4470 Onderhoud vastgoed€ 55€ 0€ -55€ -55€ -56€ -57
8450 Huren€ 0€ 688€ 688€ 699€ 710€ 722
4820 Afschrijvingen€ 184€ 0€ -184€ -178€ -181€ -183
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 51€ 0€ -51€ -49€ -46€ -44
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4490 Verzekeringen€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4810 Mutaties voorzieningen€ 104€ 0€ -104€ -105€ -107€ -109
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -152
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.374€ 0€ -1.374€ -1.414€ -1.451€ -1.500
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.569€ 0€ -1.569€ -1.613€ -1.656€ -1.712
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.188€ 0€ -1.188€ -1.222€ -1.254€ -1.297
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 963€ 0€ -963€ -988€ -1.011€ -1.033
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 570€ 0€ -570€ -586€ -602€ -622
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -22
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 362€ 0€ -362€ -373€ -382€ -396
4400 Overige goederen en diensten€ 593€ 0€ -593€ -610€ -626€ -647
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 723€ 0€ -723€ -741€ -759€ -775
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 116€ 0€ -116€ -120€ -123€ -127
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 345€ 0€ -345€ -355€ -364€ -377
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.608€ 0€ -1.608€ -1.654€ -1.697€ -1.755
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 23€ 0€ -23€ -22€ -21€ -20
4820 Afschrijvingen€ 88€ 0€ -88€ -89€ -90€ -91
4400 Overige goederen en diensten€ 2.170€ 0€ -2.170€ -2.232€ -2.290€ -2.368
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 541€ 0€ -541€ -612€ -349€ -356
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -50€ 0€ 50€ 150€ 225€ 300
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 142€ 0€ -142€ -144€ -146€ -148
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.945€ 1.945€ 1.987€ 2.029€ 2.062
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 252€ 252€ 258€ 264€ 270
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 16.842€ 16.842€ 17.479€ 18.367€ 18.478
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 806€ 806€ 824€ 841€ 855
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 249€ 0€ -249€ -257€ -265€ -274
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 167€ 0€ -167€ -172€ -176€ -182
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2.358€ 0€ -2.358€ -2.426€ -2.489€ -2.574
4400 Overige goederen en diensten€ 201€ 0€ -201€ -328€ -229€ -233
4400 Overige goederen en diensten€ 971€ 0€ -971€ -995€ -1.019€ -1.048
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 322€ 322€ 274€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -581€ -172
4101 Salarissen en sociale lasten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4100 Salarissen en sociale lasten€ 536€ 0€ -536€ -553€ -572€ -591
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 170€ 170€ 173€ 176€ 180
4400 Overige goederen en diensten€ 4.124€ 0€ -4.124€ -4.187€ -4.253€ -4.322
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.974€ 0€ -1.974€ -2.413€ -2.435€ -2.470
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 19€ 19€ 20€ 20€ 20
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 0€ -19€ -37€ -37€ -37
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ 0€ 59€ 59€ 46€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 59€ 0€ -59€ -46€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
4800 Mutaties reserves€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
8800 Mutaties reserves€ 0€ 59€ 59€ 46€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 59€ 0€ -59€ -46€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 300€ 0€ -300€ -400€ -200€ 0
Saldo€ 25.074€ 21.580€ -3.494€ -3.999€ -3.779€ -3.588
Saldo€ 17.536€ 20.871€ 3.336€ 3.466€ 3.590€ 3.701
Saldo€ 6.979€ 450€ -6.529€ -7.065€ -7.169€ -7.289
Saldo€ 559€ 259€ -300€ -400€ -200€ 0
Saldo€ 661€ 0€ -661€ -667€ -673€ -673
Saldo€ 428€ 688€ 260€ 277€ 285€ 293
Saldo€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -152
Saldo€ 1.374€ 0€ -1.374€ -1.414€ -1.451€ -1.500
Saldo€ 1.569€ 0€ -1.569€ -1.613€ -1.656€ -1.712
Saldo€ 1.188€ 0€ -1.188€ -1.222€ -1.254€ -1.297
Saldo€ 963€ 0€ -963€ -988€ -1.011€ -1.033
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 570€ 0€ -570€ -586€ -602€ -622
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 362€ 0€ -362€ -373€ -382€ -396
Saldo€ 593€ 0€ -593€ -610€ -626€ -647
Saldo€ 723€ 0€ -723€ -741€ -759€ -775
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 116€ 0€ -116€ -120€ -123€ -127
Saldo€ 345€ 0€ -345€ -355€ -364€ -377
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.719€ 0€ -1.719€ -1.765€ -1.808€ -1.865
Saldo€ 2.170€ 0€ -2.170€ -2.232€ -2.290€ -2.368
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
Saldo€ 491€ 15€ -476€ -447€ -108€ -40
Saldo€ 142€ 0€ -142€ -144€ -146€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.945€ 1.945€ 1.987€ 2.029€ 2.062
Saldo€ 0€ 252€ 252€ 258€ 264€ 270
Saldo€ 0€ 16.842€ 16.842€ 17.479€ 18.367€ 18.478
Saldo€ 0€ 806€ 806€ 824€ 841€ 855
Saldo€ 252€ 0€ -252€ -260€ -268€ -277
Saldo€ 167€ 0€ -167€ -172€ -176€ -182
Saldo€ 2.358€ 0€ -2.358€ -2.426€ -2.489€ -2.574
Saldo€ 201€ 0€ -201€ -328€ -229€ -233
Saldo€ 971€ 0€ -971€ -995€ -1.019€ -1.048
Saldo€ 0€ 322€ 322€ 274€ -581€ -172
Saldo€ 542€ 0€ -542€ -560€ -578€ -598
Saldo€ 4.124€ 170€ -3.953€ -4.014€ -4.077€ -4.141
Saldo€ 61€ 1€ -60€ -61€ -62€ -63
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.974€ 0€ -1.974€ -2.413€ -2.435€ -2.470
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 19€ 0€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 300€ 0€ -300€ -400€ -200€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 661€ 0€ -661€ -667€ -673€ -673
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -55€ -56€ -57
Saldo€ 0€ 688€ 688€ 699€ 710€ 722
Saldo€ 184€ 0€ -184€ -178€ -181€ -183
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -49€ -46€ -44
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 104€ 0€ -104€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -152
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.374€ 0€ -1.374€ -1.414€ -1.451€ -1.500
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.569€ 0€ -1.569€ -1.613€ -1.656€ -1.712
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.188€ 0€ -1.188€ -1.222€ -1.254€ -1.297
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 963€ 0€ -963€ -988€ -1.011€ -1.033
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 570€ 0€ -570€ -586€ -602€ -622
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 362€ 0€ -362€ -373€ -382€ -396
Saldo€ 593€ 0€ -593€ -610€ -626€ -647
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 723€ 0€ -723€ -741€ -759€ -775
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 116€ 0€ -116€ -120€ -123€ -127
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 345€ 0€ -345€ -355€ -364€ -377
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.608€ 0€ -1.608€ -1.654€ -1.697€ -1.755
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -22€ -21€ -20
Saldo€ 88€ 0€ -88€ -89€ -90€ -91
Saldo€ 2.170€ 0€ -2.170€ -2.232€ -2.290€ -2.368
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
Saldo€ 541€ 0€ -541€ -612€ -349€ -356
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -50€ 0€ 50€ 150€ 225€ 300
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 142€ 0€ -142€ -144€ -146€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.945€ 1.945€ 1.987€ 2.029€ 2.062
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 252€ 252€ 258€ 264€ 270
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 16.842€ 16.842€ 17.479€ 18.367€ 18.478
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 806€ 806€ 824€ 841€ 855
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 249€ 0€ -249€ -257€ -265€ -274
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 167€ 0€ -167€ -172€ -176€ -182
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.358€ 0€ -2.358€ -2.426€ -2.489€ -2.574
Saldo€ 201€ 0€ -201€ -328€ -229€ -233
Saldo€ 971€ 0€ -971€ -995€ -1.019€ -1.048
Saldo€ 0€ 322€ 322€ 274€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -581€ -172
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 536€ 0€ -536€ -553€ -572€ -591
Saldo€ 0€ 170€ 170€ 173€ 176€ 180
Saldo€ 4.124€ 0€ -4.124€ -4.187€ -4.253€ -4.322
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
Saldo€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.974€ 0€ -1.974€ -2.413€ -2.435€ -2.470
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 20€ 20€ 20
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -37€ -37€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
Saldo€ 0€ 59€ 59€ 46€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 0€ -59€ -46€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ 0€ 59€ 59€ 46€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 0€ -59€ -46€ 0€ 0
Saldo€ 300€ 0€ -300€ -400€ -200€ 0