MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Lokale heffingen

Lokale lastendruk 2018

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2018 veel lager liggen dan die van de gemeenten Nijmegen en Arnhem maar iets hoger liggen dan die van Ede en Amersfoort. De totale woonlasten van een vierpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2018 zijn hoger dan de woonlasten in Ede en Amersfoort en aanzienlijk lager dan de woonlasten van Nijmegen en Arnhem. Momenteel is nog niet duidelijk welke tarieven volgend jaar in de omliggende gemeenten gaan gelden.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2018.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende rekening houdt met DIFTAR.