MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Financiering

Risico's op gemeentegaranties

De gemeenteraad heeft vooral in het verleden garanties verstrekt voor leningen die onder meer door lokale woningbouwverenigingen, verzorgingstehuizen, sportverenigingen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig opereren er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke. Hiermee wordt een rechtstreeks beroep op de gemeente om garant te staan voor leningen, aangegaan door deze instanties, steeds kleiner. Bij de sociale woningbouw is de gemeente nog steeds verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan.
Ons college heeft besloten om vanaf 1-1-2011 niet meer garant te staan voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Risico op gemeentegaranties
(bedragen x € 1 mln.)

Restant bedrag
per 1-1-2018

Absoluut

%

-  Rechtstreekse garantstelling

8,3

1,0%

-  Als achtervang met WSW-garantie

389,4

46,0%

- Als achtervang NHG tot 2011

449,0

53,0%

Totaal

846,7

100,0%